Друк

Перелік теоретичних питань та вимоги до абітурієнтів

 

 Завантажити загальні вимоги до вступників 2018

Вимоги до вступників на спеціальність 025 “Музичне мистецтво» спеціалізація «Хорове диригування» 2018 р.

I. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту (складені ЗНО), володіють початковими знаннями з теорії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою дитячої музичної школи.

На комплексному творчому випробуванні абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

Продемонструвати набуті уміння та навички:

ІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають спеціальну музичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», володіють базовими знаннями з теорії та історії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою музичного училища, володіють диригентською технікою.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше набуті знання:

Продемонструвати набуті уміння та навички:

ІІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» приймаються випускники ВНЗ ІІІ-VI рівня акредитації, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «спеціаліст», поглиблено володіють знаннями методики викладання фахових дисциплін, теорії та історії хорової музики, мають поставлений вокальний голос та розвинений музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою ВНЗ, професійно володіють диригентською технікою, мають здобутки у науковій та пошуковій роботі.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

Продемонструвати набуті уміння та навички:

Іспит з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська, французька):

Вимоги до вступників на спеціальність 025 “Музичне мистецтво» спеціалізація «Академічний спів» 2018 р.

І. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту (складені ЗНО), володіють початковими знаннями з теорії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на одному з музичних інструментів за програмою дитячої музичної школи.

На комплексному творчому випробуванні абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

Продемонструвати набуті уміння та навички:

ІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають спеціальну музичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», володіють базовими знаннями з теорії та історії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою музичного училища, володіють вокальною технікою.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше набуті знання:

Продемонструвати набуті уміння та навички:

Перегляди: 1081