Перелік теоретичних питань та вимоги до абітурієнтів

 

 Завантажити загальні вимоги до вступників 2018

Вимоги до вступників на спеціальність 025 “Музичне мистецтво» спеціалізація «Хорове диригування» 2018 р.

I. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту (складені ЗНО), володіють початковими знаннями з теорії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою дитячої музичної школи.

На комплексному творчому випробуванні абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

 • елементарної теорії музики;
 • музичних ладів та їх різновидів;
 • будови інтервалів та їх видів:
 • будови тризвуків та їх видів;
 • музичних термінів, що позначають темпи.

Продемонструвати набуті уміння та навички:

 • виконання вокальних творів ( два твори – з супроводом та аcappella);
 • гри на музичному інструменті (фортепіано, акордеон, бандура, скрипка та ін.);
 • сольфеджування вправ (М. Ладухін №№25-45) з листа;
 • володіння простими диригентськими схемами;
 • диригування хорових творів у супроводі фортепіано;
 • визначення на слух інтервали, тризвуків з оберненнями, ладів.

ІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають спеціальну музичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», володіють базовими знаннями з теорії та історії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою музичного училища, володіють диригентською технікою.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше набуті знання:

 • теорії та історії музики;
 • аналізу хорових творів;
 • будови інтервалів, тризвуків, септакордів та їх видів з оберненнями;
 • музичної термінології;
 • хорового та вокального виконавства України (провідні хорові колективи, визначні співаки).

Продемонструвати набуті уміння та навички:

 • виконання вокальних творів ( романс, арія, обробка народної пісні – на вибір) ;
 • гри на музичному інструменті (фортепіано, акордеон, баян та ін.);
 • сольфеджування (М. Ладухін №№25-65) з листа;
 • володіння диригентською хоровою технікою;
 • диригування двох хорових творів (acappella та у супроводі фортепіано);
 • визначення на слух інтервалів тризвуків, септакордів та їх обернення;

ІІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» приймаються випускники ВНЗ ІІІ-VI рівня акредитації, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «спеціаліст», поглиблено володіють знаннями методики викладання фахових дисциплін, теорії та історії хорової музики, мають поставлений вокальний голос та розвинений музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою ВНЗ, професійно володіють диригентською технікою, мають здобутки у науковій та пошуковій роботі.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

 • теорії та історії хорової музики;
 • хорознавства та методики роботи з хором;
 • теоретичних та практичних основ диригування;
 • хорової творчості українських композиторів;
 • жанрів та стилів хорової музики;
 • сучасні методи навчання у ВНЗ;
 • історії хорового та вокального виконавства;

Продемонструвати набуті уміння та навички:

 • диригування хорових творів (acappella та у супроводі фортепіано (крупна форма);
 • виконання двох вокальних творів (арія, романс, обробка народної пісні – на вибір);
 • виконання одного твору на фортепіано;
 • обгрунтування (план) магістерського дослідження:
 • представити видані публікації, програми конференцій, тощо з особистою участю.

Іспит з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська, французька):

 • знання іноземної мови за фахом.

Вимоги до вступників на спеціальність 025 “Музичне мистецтво» спеціалізація «Академічний спів» 2018 р.

І. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту (складені ЗНО), володіють початковими знаннями з теорії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на одному з музичних інструментів за програмою дитячої музичної школи.

На комплексному творчому випробуванні абітурієнт повинен розкрити раніше отримані знання:

 • елементарної теорії музики;
 • музичних ладів та їх різновидів;
 • будови інтервалів та їх видів:
 • будови тризвуків та їх видів;
 • музичних термінів, що позначають темпи.

Продемонструвати набуті уміння та навички:

 • виконання вокальних творів ( три твори – з супроводом та аcappella (арія, романс, обробка народної пісні або пісня);
 • гри на музичному інструменті (фортепіано, акордеон, бандура, скрипка та ін.);
 • сольфеджування вправ (М. Ладухін №№25-45) з листа;
 • визначення на слух інтервали, тризвуків з оберненнями, ладів.

ІІ. На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають спеціальну музичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», володіють базовими знаннями з теорії та історії музики, мають хороші вокальні дані та музичний слух, володіють грою на музичному інструменті за програмою музичного училища, володіють вокальною технікою.

На комплексному іспиті абітурієнт повинен розкрити раніше набуті знання:

 • теорії та історії музики;
 • аналізу хорових творів;
 • будови інтервалів, тризвуків, септакордів та їх видів з оберненнями;
 • музичної термінології;
 • вокального виконавства України (провідні та визначні співаки).

Продемонструвати набуті уміння та навички:

 • виконання трьох вокальних творів (романс, арія, обробка народної пісні, пісня – на вибір) ;
 • гри на музичному інструменті (фортепіано, акордеон, баян або ін.);
 • сольфеджування (М. Ладухін №№25-65) з листа;
 • визначення на слух інтервалів тризвуків, септакордів та їх обернення.
Перегляди: 1136
Вгору