Набір на навчання

Набір на спеціалізацію «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

Галузь 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація «Хорове диригування» за кваліфікацією «Диригент хору, артист хору, викладач, регент» 

освітній ступінь - «Бакалавр»


Термін та умови навчання:

 • 4 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення і на контрактній основі для випускників мистецьких навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, ДМШ, та випускників хорових студій на денну та заочну форми навчання;
 • 2 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” ( денна та заочна форми навчання).

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Творче випробування (іспит зі спеціальності). Вступник повинен виконати:

 • диригування двома творами ( з супроводом та a cappella);
 • виконання двох вокальних творів ( романс, пісня, арія, обробка народної пісні)
 • гра на музичному інструменті 1-2 твори на вибір;
 • сольфеджування (М.Ладухін №№ 20-80).
 • визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків з оберненнями, септакордів з оберненнями та ін.
 • колоквіум.

Вступники, які закінчили ДМШ та ЗОШ подають сертифікат про складання тестів з історії, української мови та літератури.

 

Набір на спеціальність 025 “Музичне мистецтво”, спеціалізацію “Хорове диригування» за кваліфікацією

“Диригент хору, артист хору, викладач ЗВО”

освітній ступінь - «Магістр»

 • 1,5 року (для здобуття кваліфікаційного рівня (магістр) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих мистецьких навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” та «спеціаліст» (денна форми навчання)

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Творче випробування (іспит зі спеціальності). Вступник повинен виконати:

 • диригування двома творами (крупна форма з супроводом та a cappella);
 • виконання двох вокальних творів на вибір ( романс, пісня, арія, обробка народної пісні)
 • гра на музичному інструменті 1-2 твори на вибір;
 • підготовка плану-обгрунтування магістерського дослідження завіреного попередньо науковим керівником.
 • Іспит з іноземної мови

Набір на спеціалізацію

«АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»

Галузь 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація «Академічний спів» за кваліфікацією «Артист-вокаліст, артист хору, камерний співак, викладач»

освітній ступінь - «Бакалавр»


Термін та умови навчання:

 • 4 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення і на контрактній основі для випускників мистецьких навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, ДМШ, та випускників вокальних студій на денну форму навчання;
 • 2 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” ( денна форма навчання).

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Творче випробування (іспит зі спеціальності). Вступник повинен виконати:

 • виконання трьох вокальних творів (арія, романс, пісня або обробка народної пісні)
 • гра на музичному інструменті 1-2 твори на вибір;
 • сольфеджування (М. Ладухін №№ 20-80).
 • визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків з оберненнями, септакордів з оберненнями та ін.
 • колоквіум.

Вступники, які закінчили ДМШ та ЗОШ подають сертифікат про складання тестів з історії, української мови та літератури

Приймальна комісія Інституту мистецтв РДГУ: 33000,
м. Рівне, вул, М.Хвильового,7

тел. (0362) 63-31-74,   +38 067 96-94-937, +38 0936861390, +380968049089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання: за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізацію «Хорове диригування» за кваліфікацією «Диригент хору, артист хору» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»


Термін та умови навчання:

• 4 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення і на контрактній основі для випускників мистецьких навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, ДМШ, та випускників хорових студій на денну та заочну форми навчання;
• 2 роки (для здобуття кваліфікаційного рівня “бакалавр”) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” ( денна та заочна форми навчання).

Набір на навчання за спеціальністю 7.02020401 “Музичне мистецтво”, спеціалізацію “Хорове диригування» за кваліфікацією
“Диригент хору, артист хору, викладач” ОКР «Спеціаліст»


• 1 рік (для здобуття кваліфікаційного рівня “спеціаліст”) ”) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих мистецьких навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” (денна та заочна форми навчання).

Набір на навчання за спеціальністю 8.02020401 “Музичне мистецтво”, спеціалізацію “Хорове диригування» за кваліфікацією
“Диригент хору, артист хору, викладач” ОКР «Магістр»

• 1,5 року (для здобуття кваліфікаційного рівня (магістр) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих мистецьких навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” та «спеціаліст» (денна форми навчання);
• 1.5 року (для здобуття кваліфікаційного рівня (магістр) за формою держзамовлення та на контрактній основі для випускників вищих мистецьких навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” та «спеціаліст» заочна форми навчання).

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Творче випробування (іспит зі спеціальності). Вступник повинен виконати:
• диригування двома творами ( з супроводом та a cappella);
• виконання двох вокальних творів ( романс, пісня, арія, обробка народної пісні)
• гра на музичному інструменті 1-2 твори на вибір;
• сольфеджування (М.Ладухін №№ 20-80).
• визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків з оберненнями, домінантсептакорду з оберненнями та ін.


Вступники, які закінчили ДМШ подають сертифікат про складання тестів з історії, української мови та літератури.

Приймальна комісія Інституту мистецтв РДГУ: 33000,
м. Рівне, вул, М.Хвильового,7 тел. (0362) 63-31-74,
+38 067 96-94-937, +38 0936861390

Перегляди: 1228
Вгору